Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Some issues which have an impact upon ethnic consciousness

K niektorým otázkam formovania etnického vedomia

Autor:

Michal Kaľavský, Michal.Kalavsky@government.gov.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

Structure of ethnic consciousness contains of four  main elements - collective historical memory of ethnic community, collective vallues of ethnic community, ethnonym as a word used by  members of ethnic community to name themselves and colective aspirations of ethnic community. All elements of the ethnic consciousness have  strong emotional character. Collective historical memory contains myths,  legends, historical traditions, folk oral tradition and opinion on  important events and personalities of ethnic community. Collective vallues of ethnic community  contains cultural traditions, language, religion, symbolics, ethnic teritory,  special economic activities etc. Collective aspirations of ethnic community  is  common will of the members of ethnic community live together as original and unique group. There are element In structure of ethnic consciousness with certain stability which are transmitted to next generation.  

Bibliografické informácie (sk)

KAĽAVSKÝ, Michal. K niektorým otázkam formovania etnického vedomia. Človek a spoločnposť, 2001, roč. 4, č. 2.

Bibliographic information

KAĽAVSKÝ, Michal. Some issues which have an impact upon ethnic consciousness. Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok