Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Role of the Carpathian Euroregion in Strengthening Security and Stability in Central Eastern Europe (The ethnic minority issue)

Role of the Carpathian Euroregion in Strengthening Security and Stability in Central Eastern Europe (The ethnic minority issue)

Autor:

Svitlana Mytryayeva, National Institute for Strategic Studies, Uzhgorod, Ukraine, riac@uzhgorod.ukrsat.com

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

Autorka v článku venovala pozornosť vplyvu vnútorných a vonkajších faktorov na integráciu Ukrajiny do európskych štruktúr. Osobitne v tomto smere hodnotí význam Karpatského euroregiónu ako aktéra medzinárodných vzťahov. Poukazuje na tendencie medzietnických vzťahov a upozorňuje na latentné riziká národnostných konfliktov v tomto transhraničnom regióne.

Abstract

Author in this article paid attention to influence of internal and external factors to integration of Ukraine in European structures. Individual attention in this manner is paid to the importance of Carpathian euro region as an actor of international relations. Author highlights the tendencies of relations between ethnics and draws attention to latent risks of national conflicts in this borderline region.

Bibliographic information

MYTRYAYEVA, Svitlana. Role of the Carpathian Euroregion in Strengthening Security and Stability in Central Eastern Europe (The ethnic minority issue). Individual and Society, 2001, Vol. 4, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok