Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Presentations of Results of the Conjoined Slovak-Hungarian Empirical Researches on Scientific Events and Conferences

Prezentácia výsledkov spoločných slovensko-maďarských empirických výskumov na vedeckých podujatiach a konferenciách

Autor:

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok