Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Psychology Days 2001 – Psychology for the Safe World of Human”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Psychologické dni 2001 - Psychológia pre bezpečný svet človeka"

Autor:

Miroslav Frankovský, franky@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok