Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

The status of ethnic Germans in Slovakia in the period between the end of the World War II and commencement of their transfer out of Slovakia

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk 

The changes of attitudes of German minority in Slovakia in course of World War Second

Soňa Gabzdilová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk

Discussion

Components of cultural and spiritual integration

В. Л. Боднар, Oлeкcaндp В. Пелин, av@medium.uzhgorod.ua

Reviews and anotations

Dubayová, M.: Rómovia v procesoch kultúrnej zmeny. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2001, 183 s.

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Kolivoško, Š. - Amrichová, J. - Chmelárová, A. - Kolivošková, E. - Mitrová, O.: Slovník židovských osobností Košíc a okolia. Košice: Verejná knižnica Jána Bocatia 2001, 171 s.

Zuzana Tumidalská, ztumi@saske.sk

Reports

Historians Correctly. Report from the Scientific Workshop “Hungarians in Czechoslovakia and the Czechoslovak relations”

Stanislav Konecný, Spoločenskovedný ústav, SAV, Košice, konecny@saske.sk

About Slovaks in Hungary

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, homisin@saske.sk
Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok