Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Historians Correctly. Report from the Scientific Workshop “Hungarians in Czechoslovakia and the Czechoslovak relations”

Historici korektne. Správa z vedeckého seminára "Maďari v Československu a česko-slovenské vzťahy"

Autor:

Stanislav Konecný, Spoločenskovedný ústav, SAV, Košice, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok