Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Implicit and explicit self-esteem

Beata Gajdošová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

Religious division of the Trebišov region during the dualism

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Endeavours for integration in the Middleage Europe

István Stipta, Katedra právnych dejín Fakulty štátnych a právnych vied Univerzity v Miškolci  

Reviews and anotations

Peter Mosný: Podkarpatská Rus. Nerealizovaná autonómia. Bratislava, Slovak Academic Press 2001, 216 s.

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Reports

Report from the Congress of the Ukrainists in Cernovice

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok