Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Implicit and explicit self-esteem

Implicitné a explicitné sebahodnotenie

Autor:

Beata Gajdošová, Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

Human thought is characterized by two qualitatively different modes of  information processing: One is rational, deliberative and conscious,  whereas the other is automatic, affective and nonconscious. These two  modes of information processing correspond to two broad "theories" about  the world – one cognitive and the other experiential. When people  possess sufficient capacity and motivation, their explicit self-evaluations may predominantly reflect their more deliberate  evaluations of themselves. When motivation or capacity are lacking,  people´s self – evaluations may predominantly reflect their automatic,  implicit self-evaluations. This contribution refers about  the  theoretical and metodological questions of implicit and explicit  self-esteem. 

Bibliografické informácie (sk)

GAJDOŠOVÁ, Beata. Implicitné a explicitné sebahodnotenie. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 2.

Bibliographic information

GAJDOŠOVÁ, Beata. Implicit and explicit self-esteem. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok