Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Assumptions and process awareness. Theoretical consideration of the mechanisms of cognitive restructuring

Predpoklady a proces uvedomenia. Teoretická úvaha o mechanizmoch kognitívnej reštrukturalizácie

Autor:

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

Article proposes conditions under which subject is getting aware of the  concepts and mechanisms through which process of getting aware is  realised. These include feedback, cognitive restructuring itself,  strenghtening of the concept and generalisation into behaviour.  Knowledge about the process can be used in therapy and education. 

Bibliografické informácie (sk)

DOBEŠ, Marek. Predpoklady a proces uvedomenia. Teoretická úvaha o mechanizmoch kognitívnej reštrukturalizácie. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 3.

Bibliographic information

DOBEŠ, Marek. Assumptions and process awareness. Theoretical consideration of the mechanisms of cognitive restructuring. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok