Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Education and identity in the senior age

Vzdelávanie a identita v seniorskom veku

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

In the presented study we analyse the issue of so-called second life  programme of male and female seniors as the possible source of identity  at that age. We also deal with advantages of education at the  universities of third age (UTA) that we document with the pilot research of 18 female seniors at the UTA in Košice. First results prove  potential positive effect of educational activities on the individual’s  identity at older age. 

Bibliografické informácie (sk)

KENTOŠ, Michal. Vzdelávanie a identita v seniorskom veku. Človek a spoločnosť, 2002, roč. 5, č. 3.

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal. Education and identity in the senior age. Individual and Society, 2002, Vol. 5, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok