Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Germans in Slovakia after February 1948 (till the beginning of 1950)

Soňa Gabzdilová,Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gabzdil@saske.sk 

Intergenerational changes in ethnic identification of the Slovak intelligence living in Hungary (the results of sociological research)

Mária Homišinová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice,  homisin@saske.sk 

Historical development of Roma settlements in Slovakia and the issue of ownership of land (

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

Ruthenians and Ukrainians in northeastern Slovakia and their attitude to the past

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk

Impact of external factors upon the formation of ethnicity - the case of German community living in the region of Zips (Slovak Republic).

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

Romani people in Turňa territory in 18th century

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk 

Reports

Report from the Scientific Workshop “Self-knowledge to Activity”

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk 

Report from the Scientific Workshop "Monitoring of Ethnic Minorities in Carpathian Euroregion"

Júlia Konečná

Report from the Scientific Conference “The Slovak – Ukrainian Relations in the Sphere of Language, Literature, History and Culture”

Jarmila Kredátusová

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok