Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Centers of excellence in III. department Slovak Academy of Sciences - On the road

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Several remaques to the issues of Roma settlements („A case of Letanovce“)

Anna Jurová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, jurova@saske.sk 

The development of the Slovak industries during the first ten years of Czechoslovak Republic

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

From the papers of Centres of Excellence from III. Division of SAS

Centre of Excellence SAS "Collective identity in modern societies. Region of Central Europe"

Gabriela Kiliánová
Eva Krekovičová

Slovak Academy of Sciences Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS-CEVIT

Center of excellence in research intelligence and creativity

Imrich Ruisel
František Baumgartner
Jozef Výrost

Slovak Academy of Sciences Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS-PROCESSES

Discussion

European Employment Policy and Unemployment in Slovakia

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

Minority policy in Slovakia before the entry into European Union

Marián Gajdoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, gajdosm@saske.sk

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, konecny@saske.sk 

Reviews and anotations

Tokárová, A. a kol.: Sociálna práca. Kapitoly z dejín, teórie a metodiky sociálnej práce. Prešov: Filozofická fakulta Prešovskej univerzity 2002, 572 s.

Beáta Balogová

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok