Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Centre of Excellence SAS "Collective identity in modern societies. Region of Central Europe"

Centrum excelentnosti SAV „Kolektívne identity v moderných spoločnostiach. Región strednej Európy“

Autor:

Gabriela Kiliánová
Eva Krekovičová

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok