Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Human capital and performance of economy

Marek Dobeš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dobes@saske.sk

Social psychology research of unemployed – situational and contextual view

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk 

A construction of identity of seniors by young people

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk 

Reports

Report from the International Scientific Conference “Towards a Science of Consciousness 2003: Between Phenomenology and Neuroscience”

Marek Dobeš, dobes@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Psychology Days 2003 – Work and its Contexts”

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2003”

Iveta Jeleňová, ijelenov@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok