Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Towards a Science of Consciousness 2003: Between Phenomenology and Neuroscience”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Towards a Science of Consciousness 2003: Between Phenomenology and Neuroscience"

Autor:

Marek Dobeš, dobes@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok