Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Presentation of the Newest Publications of Research Institution of Slovaks in Hungary with Residence in Bekes Caba

Prezentácia najnovších publikácií Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe

Autor:

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok