Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Workshop “Empirical evidence from the education of Roma children - Effect of families and the role of the mother in the education of Roma children”

Správa z vedeckého seminára „Empirické poznatky z edukácie rómskych detí - Vplyv rodiny a rola matky vo výchove a vzdelávaní rómskych detí“

Autor:

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok