Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Theoretical and Methodological Questions of Research Dedicated to Regional History”

Správa z vedeckej konferencie „Teoretické a metodoligické otázky výskumu regionálnych dejín“

Autor:

Anna Tkáčová, kacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok