Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Unemployed and consequences of unemployment

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk 

Selected components of social competence in relation to other personality characteristics

Tereza Pospichová (teres@volny.cz), Jaroslava Blížkovská*

Migration Processes of Central Zemplin in the Period of „Dualism“ (1867-1918) I.

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

From the papers of Centres of Excellence from III. Division of SAS

Conceptualization of existential intelligence through the meaning of life

Peter Halama, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, expshala@savba.sk

Personality is a system psychoregulator of quality of the life

Damián Kováč, Ústav experimentálnej psychológie SAV Bratislava, (expsdamk@savba.sk)

Interference and modification of a language in the shadow of impact (translation of the Bible into Polynesian languages​​)

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV Bratislava, kokrupa@klemens.savba.sk

Reviews and anotations

Konečný, S. - Baumgartner, F. - Frankovský, M. - Gajdoš, M.: Sebareflexia postavenia a vývoja Rusínov na Slovensku. Prešov: Róbert Vico-vydavateľstvo 2002, 128 s.

Mária Homišinová, homisin@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “International Conference “Socially and Nationally combined Family in the Industrial and Post-industrial Society in Czech Countries and in Middle Europe after Second Half of 19. Century.”

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

Report from the Scientific Conference “Nation and Nationalities in Slovakia – Condition of Research after Year 1989 and its Perspectives”

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

The Report from E. Beneš presidents decrees conference

Milan Olejník, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, olejnik@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok