Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “International Conference “Socially and Nationally combined Family in the Industrial and Post-industrial Society in Czech Countries and in Middle Europe after Second Half of 19. Century.”

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencia „Sociálně a národnostně smíšená rodina v industriální a postindustriální společnosti v českých zemích a ve střední Evropě od druhé poloviny 19. století do současnosti“

Autor:

František Baumgartner, baumgar@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok