Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Nation and Nationalities in Slovakia – Condition of Research after Year 1989 and its Perspectives”

Správa z vedeckej konferencie "Národ a národnosti na Slovensku - stav výskumu po roku 1989 a jeho perspektívy"

Autor:

Stanislav Konečný, konecny@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok