Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Philosophical and ethical considerations of Al-Fárábí about the ideal city-state

Vladimír Ďurčík, Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, durcik@vsld.tuzvo.sk 

Lex Aquilia and the problem of broken causality in Roman law (disagree Celsus and Julian)

Blažena Antalová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, antalova@pravo.upjs.sk

Migration Processes of Central Zemplin in the Period of „Dualism“ (1867-1918) II.

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

Ethnic minorities, serious human-legal issue

Ľudmila Somorová, Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, somorova@pravo.upjs.sk  

Reviews and anotations

Homišinová, M.: Slovenská inteligencia v Maďarsku v zrkadle sociologického výskumu. Békešská Čaba: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku so sídlom v Békešskej Čabe 2003, 301 s.

Anna Divičanová, szki@mail.globonet.hu 

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok