Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Migration Processes of Central Zemplin in the Period of „Dualism“ (1867-1918) II.

Migračné procesy Stredného Zemplína v období dualizmu (1867-1918) II.

Autor:

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

A tanulmányban a Tőketerebesi járás migrációs  folyamata került feldolgozásra. A térség mezőgazdasági jellegéből  adódóan a vidék eltartóképessége radikálisan csökkent.  Fellépett a  munkaerő-túlkínálat is. Ezt a munkaerő-túlkínálatot sem a város, sem az  ipar nem volt képes felszívni. Ez a folyamat a migrációban oldódott fel. A kivándorlás intenzitása nem volt egyenletes az ország területén.  Zemplén vármegye is azon vármegyék közé tartozott, amelyek a legtöbb  kivándorlót bocsátották ki. A kivándorlás azokat a területeket érintette a legsúlyosabban, ahol többségben különböző etnikumok éltek. Az ilyen  fajta jelenség nemcsak a Tőketerebesi járásban fordult elő, hanem ez így volt az egész történelmi Magyarországra nézve is. A régióban végzett  kutatások is ezt támasztották alá. A vegyes etnikumú területekről a  kisebbség nagyobb számban vándorolt ki, mint a magyarság. A régió  szlovákok által lakott településeinek mindegyikét érintette a  kivándorlás, legnagyobb mértékben Gálszécset (Sečovce) és a közelében  lévő falvakat.

Érdekes képet kaptunk a kivándorlás megítéléséről a korabeli sajtó hasábjain keresztül is. Így nemcsak a számsorok és a  hivatalos jelentések kerültek előtérbe, hanem a közéleti személyiségek  véleményei is. Valósággal „pletyka“ szinten ismerhettük meg a  visszavándoroltak viselkedését, elbeszéléseiket és tapasztalataikat az  „Óceánon-túlról“. A kivándorlás következményeire, ok-okozati  viszonyainak boncolgatására a munka térkerete nem adott lehetőséget,  ezért további kutatási feladatul ennek a feltárását helyezzük előtérbe.

Abstract

The submitted paper deals with the migration processes in the researched territory. Considering the agricultural characteristics, the location’s sustainability has radically decreased. Surplus of labour force supply was so large, that neither the towns, nor the industry were able to absorb it. This process was partially resolved by emigration. The intensity of emigration was unequal in different parts of the state. Zemplin County belonged to those places, which produced the most emigrants. The most seriously affected territories were locations, with high degree of ethnic heterogeneity. This phenomenon was characteristic not only in the Trebišov (Tőketerebes) County, but also in whole Hungary. Research works realized in the region also affirmed this fact. Minorities migrated mostly from territories with mixed ethnic groups. All parts of the region inhabited by Slovaks were affected by the emigration, but mostly locality of Sečovce (Gálszécs) and the neighbouring villages.

We have obtained a very interesting picture in regard of evaluation of emigration published in the contemporary periodicals. This way, not only the data and the official reports were examined, but also the opinions of people. We learned from the „hearsay“ about the behaviour of those who came back, their stories, and experiences from the „other side of the ocean“. The size of the work did not allow analysing the consequences and reason-effect relations of the emigration. Discovering this needs further research works. 

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Migračné procesy Stredného Zemplína v období dualizmu (1867-1918) II. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 1.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica. Migration Processes of Central Zemplin in the Period of „Dualism“ (1867-1918) II. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok