Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

TANCHER, B.B. – STEPANENKO, V. (eds.): Social Transformation: conceptualization, trends of Ukrainian experience. Kyiv : Institute of Sociology of NAS of Ukraine, 2004.

Танчера, B.B – Степаненка , В. П. (ред.): Суспільна трансформація: концептуалізація, тенденції, український досвід. Ін–т соціології НАН України, 2004. – 264

Autor:

Анатолій Ручка

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok