Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

August festivities and their significance in the life of Slovak society in Hungary and Czechoslovakia after the first Czechoslovak Republic

Augustové slávnosti a ich význam v živote slovenskej spoločnosti za Uhorska a po vzniku prvej ČSR

Autor:

Natália Krajčovičová, Historický ústav SAV Bratislava, histnata@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

After canceling the Slovak Matica in 1875 continued the tradition Živena motherboard, Association of Slovak women. On the day of anniversary of both associations (Slovak Matica established on 4th August 1863 and also Živena 4th August, 1869) was held almost every year (except between 1873 and 1878-1875, 1914-1918) called. August festivities officially under the auspices of the General Assembly and later Živena and Museum Society.

Bibliografické informácie (sk)

KRAJČOVIČOVÁ, Natália. Augustové slávnosti a ich význam v živote slovenskej spoločnosti za Uhorska a po vzniku prvej ČSR. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

KRAJČOVIČOVÁ, Natália. August festivities and their significance in the life of Slovak society in Hungary and Czechoslovakia after the first Czechoslovak Republic. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok