Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Culture and politics, or fight for Jozef Gregor Tajovský

Kultúra a politika, alebo zápas o Jozefa Gregora Tajovského

Autor:

Ľubica Kázmerová, Historický ústav SAV Bratislava, histluba@savba.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

In autumn 1924, dramatist lingered Slovak Jozef Gregor Tajovský had fiftieth birthday (18 10 1870). We do not know how and whether they wanted to celebrate their anniversary and the official round, but keeping the Slovak National Theatre (SND) came up with the idea to do so for the soil drama. It should happen at a time when just about domestication efforts culminated in Slovak Slovak National Theatre, especially in drama, which nationalist-oriented political opposition, represented mainly Slovak People's Party blamed underrepresented performances in the Slovak language. Efforts to Slovakized drama happened, exaggerated words, outside of the game of Jozef Gregor Tajovský.

Bibliografické informácie (sk)

KAZMEROVÁ, Ľubica. Kultúra a politika, alebo zápas o Jozefa Gregora Tajovského. Človek a spoločnosť, 2004, roč. 7, č. 3.

Bibliographic information

KAZMEROVÁ, Ľubica. Culture and politics, or fight for Jozef Gregor Tajovský. Individual and Society, 2004, Vol. 7, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok