Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 1

Original Articles

Image of a Bureaux in State Administration

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, cizmarik@saske.sk

"Habitus" as a link between individual and social practice.

Ondrej Kaščák, Trnavská univerzita v Trnave, okascak@truni.sk

Ethnic composition of Cenral Zemplin and changes of ethnic boundaries from eighteen century till present time

 Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

From the papers of Centres of Excellence from III. Division of SAS

Spirituality and its Determination

Michal Stríženec, Ústav experimentálnej psychológie  SAV,Bratislava, strizenec@orangemail.sk   

Discussion

Czechoslovakian state citizenship of Slovaks transferred from Hungary

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Reviews and anotations

Cuin, Charles Henry - Gresle, Francois: Dějiny sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON) 2004, 263 s. ISBN: 80-86429-33-4

Halík, Tomáš: Vzýván i nevzýván. Evropské přednášky k filozofii a sociologii dějin křesťanství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny 2004, 371 s.

1

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok