Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

The history of the guilds in Slovakia: guilds in George Berg, Poprad, Felka, Matzdorf and Michelsdorf

Miriam Lengová, mlengova@hotmail.com

Ethnic Composition of Cenral Zemplin and Changes of Ethnic Boundaries from Eighteen Century till Present Time

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

The Core of Old Continent

Darek Cwiek, derekcviek@yahoo.de

From the papers of Centres of Excellence from III. Division of SAS

Language Myths and Their Intentions

Viktor Krupa, Ústav orientalistiky SAV, kaorvikr@savba.sk

Slavomír Ondrejovič, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, slavoo@juls.savba.sk

Discussion

Legal Grounds of National and Cultural Autonomies of National Minorities in the Legislature of Foreign Countries

Ярослав Володимирович Лазур (LAZUR, Jaroslav Volodimirovich)

Reviews and anotations

Veselá, Renata - Schelle, Karel (Eds.): Římské právo a neprávnické prameny. Brno: PF MU 2003, 94 s.

Blažena Antalová, antalova@pravo.upjs.sk

Stipta, István: Dejiny súdnej moci v Uhorsku do roku 1918. Košice: Nica 2004, 270 s.

Erik Štenpien, stenpien@pravo.upjs.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Difficult Road to the Objectivity of Knowledge ”

Otto Kostelný, Otto.Kostelny@fsi.utc.sk

Report from the Scientific Conference “National Politics of Slovak Republic after Year 1989”

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Report from the Scientific Conference “European Impulses for the Development of Psychology of Work, Organization and Supervision after entering EU”

Katarína Vasiľová, vasilova@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok