Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “European Impulses for the Development of Psychology of Work, Organization and Supervision after entering EU”

Správa z vedeckej konferencie „Európske impulzy pre rozvoj psychológie práce, organizácie a riadenia po vstupe do EÚ“

Autor:

Katarína Vasiľová, vasilova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok