Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 3

Introduction

30 years of Institute of Social Sciences of Slovak Academy of Sciences

Doc. PhDr. František Baumgartner, CSc., zástupca riaditeľa SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV Košice
PhDr. Stanislav Konečný, CSc., predseda Vedeckej rady SvÚ SAV, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice

Original Articles

History of Lemki people on polish Territory

Darek Cwiek, derekcviek@yahoo.de

Transcarpathian and Eastern Slovakian Materials from the Archives of Florián Zapletal

Mikuláš Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove, mmusinka@unipo.sk

Discussion

Documents and work with them in the field of ethno-history

Stanislav Konečný, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, konecny@saske.sk

Ukrainian and Ruthenian Materials on Internet Servers

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove,  musinka@unipo.sk

The life of the Roma in the archive materials from the 18th and 19th centuries

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

Development and status of employment in region of Košice in years 2003 – 2004

Dušan Vitko, Technická univerzita v Košiciach, dusan.vitko@tuke.sk

Reviews and anotations

Marušiak, J. – Ferencová, M. (zost.): Teoretické prístupy k identitám a ich praktické aplikácie. Bratislava: Veda 2005, 220 s.

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Reports

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2005”

Lucia Ištvániková, istvanik@saske.sk

3

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok