Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Ukrainian and Ruthenian Materials on Internet Servers

Ukrajinské a rusínske materiály na internetových serveroch

Autor:

Alexander Mušinka, Prešovská univerzita v Prešove,  musinka@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article is dealing with demonstration of Ukrainian and Ruthenian materials in internet servers with the special attention to Slovakia. This is not the complete and detailed material but subjective survey of the problems. It shows that representation of Ruthenian and Ukrainian materials as well as the demonstration of ethnic minority organizations and their activities in Slovak websites is not balanced. Ruthenian materials dominate and Ukrainian materials are almost completely missing.

Bibliografické informácie (sk)

MUŠINKA, Alexander. Ukrajinské a rusínske materiály na internetových serveroch. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 3.

Bibliographic information

MUŠINKA, Alexander. Ukrainian and Ruthenian Materials on Internet Servers. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok