Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The life of the Roma in the archive materials from the 18th and 19th centuries

Život Rómov v archívnych materiáloch z 18. a 19. storočia

Autor:

Anna Tkáčová, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, tkacova@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The article informs about a realized archival research on the Roma problem in 18 and 19 century in the state archives in Slovakia (Kosice, Presov), Hungary (Budapest), in Austria (Vienna) and in Ukraine (Berehovo). Among all archival materials special attention belongs to the so-called directories of the Gypsies. It involves very extensive material (size and content). Only by further archival research of the Roma issue, the life of the Roma in the past and the historical society, social and political influences on Roma life can really understand today's state of the Roma.

Bibliografické informácie (sk)

TKÁČOVÁ, Anna. Život Rómov v archívnych materiáloch z 18. a 19. storočia. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 3.

Bibliographic information

TKÁČOVÁ, Anna. The life of the Roma in the archive materials from the 18th and 19th centuries. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 3.

Článok v PDF

Zdieľať článok