Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Original Articles

Structural Model of Coping with Unemployment

Denisa Fedáková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, dfedak@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Values and Value Orientation of Family Responsibilities Inhabitants living in Kosice Self-Governing Region

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, istvanik@saske.sk

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, kentos@saske.sk

Martin Čižmárik, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, cizmarik@saske.sk

Enhancing Response Rate in ESS Round 2: Case of Slovakia

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

Minority government policy in Hungary after the change of political system

Sáposová Zlatica, Spoločenskovedný ústav SAV, saposova@saske.sk

Why Is Social Intelligence Difficult to Measure?

Katarína Vasiľová, katarina.vasilova@k8y.net

František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Attitudes of Females towards Information and Communication Technologies

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

Miroslav Frankovský, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, franky@saske.sk

Development and state of unemployment in the Kosice region in the years 2003 - 2004

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

Influencing Error of Central Tendency in Self-rating Scales

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, vyrost@saske.sk

 František Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV Košice, baumgar@saske.sk

Reviews and anotations

Scheffel, David – Mušinka, Alexander (Eds.): Rómska marginalita. Prešov: Centrum antropologických výskumov 2004, 219 s.

Anna Tkáčová, tkacova@saske.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Nation – Church – State”

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

Report on „The First EASR Conference“

Anna Takáčová, takac@saske.sk

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok