Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Enhancing Response Rate in ESS Round 2: Case of Slovakia

Enhancing Response Rate in ESS Round 2: Case of Slovakia

Autor:

Michal Kentoš, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, kentos@saske.sk

Jozef Výrost, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, vyrost@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The European Social Survey has  started in 2001 and at the moment the second round is nearly finished in which  participated 26 countries. The European Social Survey provides an invaluable  source of data for academics from a very broad range of social science  disciplines (notably political science, sociology, public administration,  social policy, economics, social psychology, statistics, mass communication,  modern social history and social anthropology).

Bibliografické informácie (sk)

Zlepšenie rýchlosti odozvy v Európskej sociálnej sonde, 2. kolo : Prípad Slovenska

Bibliographic information

KENTOŠ, Michal - VÝROST, Jozef. Enhancing Response Rate in ESS Round 2: Case of Slovakia. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok