Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Development and state of unemployment in the Kosice region in the years 2003 - 2004

Vývoj a stav nezamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003 – 2004

Autor:

Dušan Vitko, Technická univerzita Košice, dusan.vitko@tuke.sk

ISSN: 1335-3608

Abstrakt (sk)

 

Abstract

The initial part of the article deals with the basic categories and concepts of the unemployment. Further, the paper describes and analyzes unemployment in years 2003 and 2004 in Kosice region according to some categories.

Bibliografické informácie (sk)

VITKO, Dušan. Vývoj a stav nezamestnanosti v Košickom regióne v rokoch 2003 – 2004. Človek a spoločnosť, 2005, roč. 8, č. 4. 

Bibliographic information

VITKO, Dušan. Development and state of unemployment in the Kosice region in the years 2003 - 2004. Individual and Society, 2005, Vol. 8, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok