Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

The People's justice in Slovakia after World War II and trial with Nilasi on the District people's court in Košice

Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom ľudovom súde v Košiciach

Autor:

Radoslav Maskaľ, Spoločenskovedný ústav SAV, maskal@saske.sk 

ISSN: 1335-3608

Abstract

Issues associated with the activities of the people's courts in the post-war Czechoslovakia are discussed in this paper. The initial efforts of the representatives of resistance in Slovakia were directed towards the punishment of fascist traitors and collaborators and fell into the epoch of the Slovak National Uprising, when the Slovak National Council issued the measure according to Fascist parties and organizations were prohibited. The people's courts were divided into three categories: the National Court in Bratislava judging the representatives of the former Slovak State, the district and the local people's courts where the criminals of less relevance were judged. The result of the trial with the representatives of the Horthy's regime in Košice was influenced by the atmosphere of persecution of the Hungarian minority in Slovakia after World War II.

Bibliografické informácie (sk)

MASKAĽ, Radoslav. Ľudové súdnictvo na Slovensku po 2. svetovej vojne a proces s nilašmi na Okresnom ľudovom súde v Košiciach. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 1.

Bibliographic information

MASKAĽ, Radoslav. The People's justice in Slovakia after World War II and trial with Nilasi on the District people's court in Košice. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok