Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Ludaks and Communists: Competitors? Allies? Opponents?”, Banská Bystrica

Správa z vedeckej konferencie "„Ľudáci a komunisti: súperi? spojenci? protivníci?“," Banská Bystrica

Autor:

Radoslav Maskaľ, maskal@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok