Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “The Ukrainian Insurgent Army in History of the Post-War Slovakia (1945–1947)”

Správa z vedeckej konferencie "Ukrajinská povstalecká armáda a Slovensko – krok k objektívnemu hodnoteniu"

Autor:

Otto Kostelný, Otto.Kostelny@fsi.utc.sk 

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok