Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Guilds, artisans and market Kežmarku (16th-18th century)

Cechy, remeselníci a trh v Kežmarku (16.–18. storočie)

Autor:

Miriam Lengová, mlengova@hotmail.com 

ISSN: 1335-3608

Abstract

In the study, we try the history of the guilds with the history of the market link to, namely on the example of the city Kesmark. The guilds had to the market a close relationship. The wages of craftsmen who were organized in the guilds were, depending on market conditions, ie. Demand and the prices of the Therefore, the guilds were trying to dominate the markets in order to enable its members to the craftsmen, a secure income.

Bibliografické informácie (sk)

LENGOVÁ, Miriam. Cechy, remeselníci a trh v Kežmarku (16.–18. storočie). Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 1.

Bibliographic information

LENGOVÁ, Miriam. Guilds, artisans and market Kežmarku (16th - 18th century). Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 1.

Článok v PDF

Zdieľať článok