Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 2

Original Articles

Distinguishing features ethnic Hungarian governments policy changes in the political system

Zlatica Sáposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk


Czech schoolmasters in Slovakia 1918 – 1938

Pavol Matula, Ústav regionálnych a národnostných štúdií Prešovskej univerzity, matula.pavol@azet.sk

Forming of municipal self – government in the Slovakia

Jana Šutajová, Inštitút politológie FF Prešovskej univerzity, sutajova@unipo.sk

Discussion

Project Chance - preparation of Roma students at some universities (project implementation and monitoring)

Zlatica Saposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

Reviews and anotations

Nečas, Ctibor : Romové na Moravě a ve Slezsku (1740 – 1945). Matica Moravská, Brno 2005, 475 s.

Eva Zupková, zupkova@saske.sk

Kolektívna vina. Zost. Pöss, O., Takáč, L. Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška, 2003, 233 s.

Mária Ďurkovská, futoova@saske.sk

Reports

Report from the Scientific Conference “Regional and National Identity in Hungarian and Slovak History in the 18th – 20th Century”

Henrich Hrehor, hrehor@saske.sk

2

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok