Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Project Chance - preparation of Roma students at some universities (project implementation and monitoring)

Projekt Šanca - príprava rómskych študentov na niektoré vysoké školy (realizácia projektu a jeho monitoring)

Autor:

Zlatica Saposová, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, saposova@saske.sk

Štefan Šutaj, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, sutaj@saske.sk

Lucia Ištvániková, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice, istvanik@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The project Chance is a pilot project, in which we try some methods of working with talented Roma youth and also help them in the fulfillment of their ambitions. Our ambition is in collaboration with universities to seek opportunities for much wider scope of application of the results of work with talented Roma youth in action by other projects in the future.

Bibliografické informácie (sk)

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan - IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia. Projekt Šanca - príprava rómskych študentov na niektoré vysoké školy (realizácia projektu a jeho monitoring). Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 2.

Bibliographic information

SÁPOSOVÁ, Zlatica - ŠUTAJ, Štefan - IŠTVÁNIKOVÁ, Lucia. Project Chance - preparation of Roma students at some universities (project implementation and monitoring). Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok