Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the Scientific Conference “Regional and National Identity in Hungarian and Slovak History in the 18th – 20th Century”

Správa z vedeckej konferencie „Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórií 18. – 20. storočia“

Autor:

Henrich Hrehor, hrehor@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok