Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Forming of municipal self – government in the Slovakia

Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku.

Autor:

Jana Šutajová, Inštitút politológie FF Prešovskej univerzity, sutajova@unipo.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper is dealing with the question of municipal administration in the territory of Slovakia, in the 20th century. The first modern history municipal administration emerged during the revolution 1848/1849. During Hungary period municipal administration did not correspond with the democratic standards. After the incorporation of Slovakia into the Czechoslovak Republic the centralistic interests of Prague played a general role. During the first Slovak republic and after 1948 municipal administration was not autonomous. Autonomous municipal administration gives back after 1990.

Bibliografické informácie (sk)

ŠUTAJOVÁ, Jana. Formovanie obecnej samosprávy na Slovensku. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 2.

Bibliographic information

ŠUTAJOVÁ, Jana. Forming of municipal self – government in the Slovakia. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 2.

Článok v PDF

Zdieľať článok