Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Social Processes and Personality 2006 ”, Stará Lesná

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Sociálne Procesy a Osobnosť 2006", Stará Lesná

Autor:

Denisa Fedáková, dfedak@saske.sk

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok