Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Issue 4

Introduction

Rodové vzťahy a postavenie žien v období modernizácie Výsledky najnovších výskumov

Gabriela Dudeková – Elena Mannová

Original Articles

Gender Differences in Pious Considerations in Late Medieval Urban Wills: A Case-Study of Pressburg (Bratislava)

Judit Majorossy, majorossyj@gmail.com

Ženské závety z hľadiska právnej histórie Na príklade Trnavy v prvej polovici 19. storočia

Adriana Švecová, asvecova@truni.sk

Girl´s Education in Slovakia during 19th Century

Daniela Kodajová, histkoda@savba.sk

Public vs. Family Fireplace? Women in Voluntary Associations in Slovakia in 19th Century

Elena Mannová, histmann@savba.sk 

Emancipation and women’s movement in Hungary (Outcomes of the recent research and the options for the future)

Gabriela Dudeková, histgdud@savba.sk

Jozefína Marečková alias Puella Classica (1880-1953). A Forgotten Writer

Peter Macho, histmach@savba.sk

Women in the Health Care in Slovakia: Nurses, 1918-1938

Anna Falisová, histfali@savba.sk

Emancipation Effect of Canadian Experience. The Woman in the Slovak Community of Immigrants in Montreal in the 1920s and 1930s

Elena Jakešová, histjake@savba.sk

Comrades women. Women-, gender- and family-related topics at the regional conferences of the Communist Party of Slovakia, 1949-1957

Marína Zavacká, histzava@savba.sk

Non-farmer family in Slovakia. Subject, history and recent research results

Marta Botiková, botikova@fphil.uniba.sk

Communist women's movement in Slovakia in the 20th century. Questions and suggestions for study.

Mária Rusková, maria.ruskova@zoznam.sk 

Reviews and anotations

Homza, Martin: Mulieres suadentes. Presviedčajúce ženy. Bratislava: Lúč 2002. 184 s. Ikonografická príloha 27 obrázkov

Karol Hollý

Pavla CEBOCLI: Pavlin príbeh, Aspekt, Bratislava 2005, 165 strán.

Daniela Kodajová

Reports

Report from the Scientific Conference “The History of Women or a European Woman in Historiography from the Middle Ages to 20th Century”

Adriana Švecová, Daniela Kodajová

Report from the International Scientific Conference “Female Association and Women in Associations”, Report from the International Scientific Conference “Female Association and Women in Associations” Report from the International Scientific Conference “Fem

Daniela Kodajová

4

Autor:

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok