Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Report from the International Scientific Conference “Female Association and Women in Associations”, Report from the International Scientific Conference “Female Association and Women in Associations” Report from the International Scientific Conference “Fem

Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie "Spolčovanie žien a ženy v spolkoch", Mądraline, Poľsko

Autor:

Daniela Kodajová

ISSN: 1335-3608

Článok v PDF

Zdieľať článok