Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Communist women's movement in Slovakia in the 20th century. Questions and suggestions for study.

Komunistické ženské hnutie na Slovensku v 20. storočí. Otázky a námety na štúdium

Autor:

Mária Rusková, maria.ruskova@zoznam.sk 

ISSN: 1335-3608

Bibliografické informácie (sk)

RUSKOVÁ, Mária. Komunistické ženské hnutie na Slovensku v 20. storočí. Otázky a námety na štúdium. Človek a spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 4.

Bibliographic information

RUSKOVÁ, Mária. Communist women's movement in Slovakia in the 20th century. Questions and suggestions for study. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 4.

Článok v PDF

Zdieľať článok