Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Comrades women. Women-, gender- and family-related topics at the regional conferences of the Communist Party of Slovakia, 1949-1957

Súdružky ženy. Ženská, rodová a rodinná tematika na okresných konferenciách Komunistickej strany Slovenska 1949-1957

Autor:

Marína Zavacká, histzava@savba.sk

ISSN: 1335-3608

Abstract

The paper focuses at perceived, presented and interpreted identity of ‘women-comrades’, i.e. women communists and women compatriots generally, at the regional institutional levels of the party body, and at reflections of the „Party approach“ (including delegates themselves) towards women, gender and family. It is based at research into proceedings of annual regional Communist party conferences 1949-1957.

Bibliografické informácie (sk)

ZAVACKÁ, Marína. Súdružky ženy. Ženská, rodová a rodinná tematika na okresných konferenciách Komunistickej strany Slovenska 1949-1957. Človeka spoločnosť, 2006, roč. 9, č. 4.

Bibliographic information

ZAVACKÁ, Marína. Comrades women. Women-, gender- and family-related topics at the regional conferences of the Communist Party of Slovakia, 1949-1957. Individual and Society, 2006, Vol. 9, No. 4. 

Článok v PDF

Zdieľať článok