Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Statute


Statute of the journal is available HERE.