Internetový časopis pre pôvodné teoretické a výskumné štúdie z oblasti spoločenských vied

Aktuality


Aktuálna výzva na zaslanie príspevkov do pripravovaného monotematického čísla venovaného Európskej sociálnej sonde (ESS).

Termín na zaslanie príspevkov: 15. október 2019

Publikovanie: december 2019

Príspevky do monotematického čísla posielajte na: durkovska@saske.sk